Cele pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku na rok 2024

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika, z osobami bliskimi sąsiadami z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
  w instytucjach kultury.
 • Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym, z wykorzystaniem alternatywnych
  i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
  w  komunikacji werbalnej.
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział   w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.
 • Poradnictwo psychologiczne.
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym uzgadnianie
  i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu
  do jednostek ochrony zdrowia.
 • Niezbędna opieka.
 • Terapia ruchowa w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.
 • Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w  tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *