O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku mieści się przy Al. Niepodległości 23, 23-204 Kraśnik jest domem typu C, D. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia o charakterze lokalnym. ŚDS może świadczyć również usługi pobytu całodobowego. Z usług korzystają osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, osoby ze spektrum autyzmu i osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Posiadamy 50 miejsc statutowych. Liczba miejsc w domu została uzgodniona z WPS LUW.

Terapia prowadzona jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Działania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują teren powiatu kraśnickiego.

Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, podtrzymania umiejętności nabytych oraz przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych.

Celem Domu jest dążenie do poprawy funkcjonowania jakości życia uczestników, powstrzymywanie postępującej regresji funkcjonalnej w życiu codziennym  i społecznym oraz stały wzrost poziomu funkcjonowania osób przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku społecznym. Ważnym elementem pracy Domu jest także integracja ww. osób ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. Zajęcia w Domu są prowadzone w sposób umożliwiający indywidualne podejście do każdego uczestnika, a dzięki temu zgromadzona wiedza pozwoli skonstruować plan postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowanego do potrzeb oraz możliwości konkretnych osób. Uczestnicy na co dzień otrzymują wsparcie psychiatry, psychologa, pielęgniarki oraz pracownika socjalnego. Od lutego 2024 r. dla naszych uczestników realizujemy dowozy do ŚDS na zajęcia. Od marca b.r. rozpoczął pracę fizjoterapeuta w wymiarze 4 godzin tygodniowo, w każdy poniedziałek.