Biblioterapia

Biblioterapia to oddziaływanie poprzez czytanie, słuchanie lub oglądanie odpowiednio dobranych książek, fragmentów utworów, oglądanie i słuchanie adaptacji utworów literackich. Terapia ma na celu kształtowanie właściwych postaw, wartości, samoakceptacji. Przyczynia się do uświadomienia uczestnikowi trudnych sytuacji i uczy adekwatnych reakcji, daję szansę nabycia wiary w siebie, wpływa pozytywnie na emocjonalne stany. Rozwija osobowość poprzez prezentowanie literackich wzorców osobowych godnych naśladowania. Wzbogaca wiedzę, język, wyobraźnię zdolność rozumienia pojęć moralnych i rozwoju uczuć.

Terapia poprzez biblioterapię prowadzi do zmniejszenia stresu związanego z chorobą, czy niepełnosprawnością, poprawia nastrój, rozwija procesy poznawcze, niweluje poczucie osamotnienia i izolacji społecznej oraz wzmacnia wiarę we własne możliwości.