Muzykoterapia. Dramatoterapia. Choreoterapia.

Zajęcia prowadzone w pracowni wykorzystują metody oraz techniki i ćwiczenia, które wspomagają rewalidację i rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, spektrum autyzmu i zaburzeniami typu alzheimera. Uczestnicy są aktywizowani poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch/ taniec przy muzyce, improwizację, ale też słuchanie muzyki i relaksację. Muzyka pozytywnie wpływa na emocje, poprawia nastrój i samopoczucie oraz wywołuje wspomnienia. Dramatoterapia ma na celu osiągnięcie psychoterapeutycznego wzrostu i zmiany. Metody: improwizacja, stylizacja, happening, drama, pantomima. Choreoterapia ma na celu emocjonalną, fizyczną i społeczną integrację). Uczestnicy nie uczą się żadnych kroków. Najważniejsza jest improwizacja, pełna dowolność, której terapeuta nie ocenia.