Pracownia Arteterapii

W pracowni wykorzystywany jest szeroki wachlarz metod i technik arteterapii, poczynając od jej podstawowych form, takich jak rysunek, malarstwo, rzeźbę (różnego rodzaju masy), papieroplastykę, wydzieranki, kolaże z różnych materiałów, jak też poprzez biblioterapię, teatroterapię i filmoterapię. Obcowanie i doświadczanie sztuki stwarza uczestnikom warunki do zdystansowania się do rzeczywistości oraz spraw bieżących. Umożliwia to odreagowanie i zmniejszenie napięcia psychofizycznego. Efektem jest dobra energia, aktywność i przede wszystkim przyjemność i  relaks. Nasi uczestnicy korzystając z terapii w pracowni plastycznej poprzez wykonywanie różnych  prac uczą się zaradności, samodzielności życiowej oraz lepiej funkcjonują w życiu codziennym. Dzięki zajęciom podopieczni usprawniają koordynacje wzrokowo – ruchową, sprawność manualną, rozwijają swoje zainteresowania, rozwijają wyobraźnię oraz myślenie twórcze.