Pracownia Życia Codziennego

W pracowni Życia Codziennego przygotowujemy uczestników do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym; m. in. gotowanie, sprzątanie czy dbanie o higienę osobistą. Zajęcia w naszej pracowni obejmują również pracę nad komunikacją, współpracą z innymi uczestnikami, rozwijaniem empatii oraz radzeniem sobie w relacjach interpersonalnych. Pracownia Życia Codziennego prowadzi zajęcia praktyczne, takie jak gotowanie, prace porządkowe, zakupy czy też obsługę sprzętu gospodarstwa domowego. Zajęcia w Pracowni Życia Codziennego są dostosowywane do potrzeb i możliwości każdej osoby z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, zainteresowań i umiejętności uczestnika. Zajęcia są  prowadzone indywidualnie i grupowo. Uczestnicy nawiązują nowe relacje społeczne, koleżeńskie. Poprzez zdobywanie nowych umiejętności podnosi się ich samoocena oraz poczucie własnej wartości. Odkrywają nowe zainteresowania i rozwijają swoje pasje.
W pracowni życia codziennego każdy uczestnik otrzymuje wsparcie, jest traktowany indywidualnie. Uczestnicy nawiązują nowe relacje społeczne, koleżeńskie. Poprzez zdobywanie nowych umiejętności podnosi się ich samoocena oraz poczucie własnej wartości.