Sala Doświadczania Świata

Jej istota polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Poznanie sensoryczne jest początkiem poznawania spostrzeżeniowego, a dalej myślowego. Gotowość do poznawania świata leży u podstaw procesów orientacyjno-poznawczych oraz jest znakiem więzi jednostki ze światem realnym.

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. W bezpiecznym i komfortowym otoczeniu za pośrednictwem efektów świetlnych i łagodnych wibracji pobudzane są podstawowe zmysły człowieka. Pobyt w sali wzbogaca dotychczasowe doświadczenia przez dostarczanie uczestnikom różnego rodzaju bodźców, które są przez nich poznawane, badane i kontrolowane za pomocą wszystkich zmysłów. W przyjemnej atmosferze pełnej akceptacji i relaksu uczestnicy sami wybierają bodźce, których w danej chwili potrzebują.

Sygnały odbierane są przez zmysły, a następnie dostarczane do układu nerwowego, co wpływa na poprawę stanu zdrowia. Pobyt w sali ma pozytywny wpływ na koncentrację, aktywność, zdolności motoryczne a nawet pamięć. W zależności od zapotrzebowania możliwe jest wykonywanie ćwiczeń wspomagających określone zmysły, integrację sensoryczną lub ogólny rozwój. Uczestnicy bardzo chętnie korzystają z Sali pomiędzy innymi zajęciami. Odpoczywają w niej. Osobom ze spastycznością pozwala się rozluźniać. Uczestnikom ze spektrum autyzmu pomaga się wyciszyć, a także poprzez dostarczane bodźce dostymulować zmysły.

Jest też ulubionym miejscem dla osób chorych na Alzheimera, działa na nich stymulująco, poprawia nastrój, wycisza.